სილაბუსი

მეწარმე არის ადამიანი, რომელიც ფლობს ინდივიდუალურ თვისებას, ამოიცნოს ბიზნესის მომავალი შესაძლებლობები და განსაზღვროს მათი გამოყენების გზები. ყოველი მეწარმე მოგებაზეა ორიენტირებული, რის გამოც ცდილობენ, მყიდველებს კონკურენტებზე უკეთესი, იაფი პროდუქტი მიაწოდონ.
ნებისმიერი ადამიანი უმეტესად იქცევა როგორც მეწარმე, რამდენადაც მომავლის დაგეგმვა, დაგროვება, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი საფიქრალია.
მეწარმეები იღებენ საბოლოო გადაწყვეტილებებს, გამოაქვთ ინოვაციები ბაზარზე, ქმნიან სამუშაო ადგილებს, რისკავენ თავიანთი ფულით და შედეგად იღებენ მოგებას, ხოლო წარუმატებლობის შემთხვევაში საკუთარ ფულს კარგავენ.

როგორ შეიძლება უფრო სწრაფად დააგროვო საჭირო თანხა? ხალხური სიბრძნე – „არაფერი გაქვს, რადგან არ იცი, როგორ დაზოგო“, – აჩვენებს, რომ დაზოგვა და დაგროვება კეთილდღეობის საწინდარია. წინა თავში გავეცანით დაგროვების მნიშვნელობას. ახლა დაზოგვისა და დაგროვების პრაქტიკულ ასპექტებს გავეცნობით. შემოსავლის რა წილი უნდა დააგროვო? როგორ აგროვებ? რა სხვაობაა მათ შორის? რა რისკებია მოსალოდნელი?

შინაარსი ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის. სანახავად გთხოვთ   დარეგისტრირდეთ  ან   შეხვიდეთ სისტემაში (არსებული მომხმარებელი)