მოკლედ რომ შევაჯამოთ, მიუხედავად იმისა, თუ რა ტიპის ბიზნესის კეთებას აპირებ, მისი სწორი დაგეგმვისა და მიზნის წარმატებით განხორციელებისთვის მასში მოცემული უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია:

· ბიზნესის შექმნის მიზანი;
· ბიზნეს იდეის მოკლე მონახაზი;
· საკუთარი პროდუქტი, მისი აღწერა;
· რა წინაპირობა გაქვთ ბიზნესის დაწყებისთვის;
· ბიზნესის სამოქმედო არეალის განსაზღვრა;
· ბაზარზე არსებული მოთხოვნის აღწერა;
· კლიენტების განსაზღვრა და მათთან ურთიერთობის სტრატეგია;
· გაყიდვების ფორმის აღწერა;
· ვინ არიან კონკურენტები და რა შესაძლებლობები აქვთ;
· თქვენი ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეები, არსებული შესაძლებლობები და საფრთხეები;
· საკუთარი და მოსაზიდი რესურსების განსაზღვრა;
· ბიზნესში ჩართული და მონაწილე კადრები;
· სამოქმედო გეგმა, გასაწევი სამუშაო გაწერილი დროში;
· ხარჯთაღრიცხვა (ხარჯების სახეები, მათი საჭიროება);
· მომავალი შემოსავლების გათვლა;
· ბიზნესის სრული ბიუჯეტი, დროში გაწერილი შემოსავლები და ხარჯები

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com